Distribution/varmetal marts 2018.

  • 0
  • april 6, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2018: 25.455 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med marts er 72.336 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 66.935 MWh.

Marts måneds graddage var 504,9.
Graddagene for marts i et normalår er 444,0.