Distribution/varmetal marts 2019

  • 0
  • april 24, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2019: 18.235 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med marts er 61.248 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 72.336 MWh.

Marts måneds graddage var 342,4.
Graddagene for marts i et normalår er 444,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1.140,4.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.449,0.