Distribution/varmetal marts 2020

  • 0
  • april 14, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2020: 18.824 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med marts er 58.628 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 61.348 MWh.

Marts måneds graddage var 362,4.
Graddagene for marts i et normalår er 444,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.063,4.
Akkumuleret graddage for et normalår er 1.449,0.