Distribution/varmetal november 2017.

  • 0
  • december 12, 2017
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2017: 17.962 MWh.

Den samlede distribution for 2017 til og med november er 144.924 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2016 var 147.118 MWh.

November måneds graddage var 325,5.
Graddagene for november i et normalår er 341,0.