Distribution/varmetal november 2018.

  • 0
  • december 11, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2018: 16.952 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med november er 143.154 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 144.924 MWh.

November måneds graddage var 312,4.
Graddagene for november i et normalår er 341,0.