Distribution/varmetal november 2019

  • 0
  • december 11, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2019: 17.451 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med november er 137.522 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 143.154 MWh.

November måneds graddage var 303,1.
Graddagene for november i et normalår er 341,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 2.176,7.
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.651,0.