Distribution/varmetal oktober 2020

  • 0
  • november 2, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2020: 12.062 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med oktober er 116.255 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 119.814 MWh.

November måneds graddage var 179,7.
Graddagene for oktober i et normalår er 207,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1789,7
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.310,00.