Distribution/varmetal november 2020

  • 0
  • december 2, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2020: 15.994 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med november er 132.249 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 137.265 MWh.

November måneds graddage var 265,4.
Graddagene for november i et normalår er 341,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 2.055,10
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.651,00.