Distribution/varmetal november 2021

  • 0
  • december 2, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i november 2021: 17.400 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med november er 146.849 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 132.249 MWh.

November måneds graddage var 291,2
Graddagene for november et normalår er 341,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 2.369,3

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.651,0