Distribution/varmetal oktober 2017.

  • 0
  • november 3, 2017
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2017: 11.730 MWh.

Den samlede distribution for 2017 til og med oktober er 126.962 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2016 var 127.396 MWh.

Oktober måneds graddage var 175,6.
Graddagene for oktober i et normalår er 207,0.