Distribution/varmetal oktober 2018.

  • 0
  • november 6, 2018
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2018: 12.611 MWh.

Den samlede distribution for 2018 til og med oktober er 126.202 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2017 var 126.962 MWh.

Oktober måneds graddage var 188,2.
Graddagene for oktober i et normalår er 207,0.