Distribution/varmetal oktober 2019

  • 0
  • november 14, 2019
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2019: 12.979 MWh.

Den samlede distribution for 2019 til og med oktober er 119.814 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2018 var 126.202 MWh.

Oktober måneds graddage var 210,0.
Graddagene for oktober i et normalår er 207,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2019 er 1873,6.
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.310,0.