Distribution/varmetal oktober 2021

  • 0
  • november 4, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i oktober 2021: 12.597 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med oktober er 129.449 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 88.651 MWh.

oktober måneds graddage var 183,7
Graddagene for september et normalår er 207,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 2.078,1

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.310,0