Distribution/varmetal september 2017

  • 0
  • oktober 10, 2017
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2017:  7.834 MWh.

Den samlet distribution for 2017 til og med august er 115.232 MWh.
Den samlet distribution for samme periode i 2016 var 113.961 MWh.

September måneds graddage var 84,2.
Graddagene for august i et normalår er 91,0.