Distribution/varmetal september 2020

  • 0
  • september 10, 2020
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2020: 6.794 MWh.

Den samlede distribution for 2020 til og med september er 104.193 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2019 var 106.835 MWh.

September måneds graddage var 64,0.
Graddagene for september i et normalår er 91,0.

De samlet akkumuleret graddage for 2020 er 1.610,00
Akkumuleret graddage for et normalår er 2.103,00.