Distribution/varmetal September 2021

  • 0
  • oktober 4, 2021
Central Bredstrup

Distribution/varmetal.

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2021: 6.896 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med september er 116.852 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 79.554 MWh.

September måneds graddage var 59,6
Graddagene for september et normalår er 91,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 1.894,4

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.103,0