Efter to år er den sidste måler ved at være skiftet

  • 0
  • oktober 9, 2017
Udskiftning af målere

Efter to år er den sidste måler ved at være skiftet

Vores servicetekniker Oluf er i et rigtig godt lune. Han har sammen med sine kollegaer udskiftet målere ved næsten alle vores forbrugere over de sidste to år. Det tager lang tid at komme alle 5300 målere igennem. Udskiftningen er sket i samarbejde med lokale VVS’ere, og det har gjort det muligt at arbejde hurtigere og mere systematisk.

Fordelen med de nye målere er, at de kan fjernaflæses fra varmeværket. Nu kan vi følge aflæsningerne fra dag til dag og vi kan blandt andet trække statistikker på vandtab, som gør os i stand til at lave fejlfinding på ledningsnettet.

I administrationen bliver arbejdet betydeligt lettet, da vi nu dagligt får alle aflæsningsdata. Tidligere sendte vi årsaflæsningskort ud med posten til alle forbrugere. Fremadrettet slipper vores forbrugere for at aflæse selv, og den service er vi glade for, at vi nu kan tilbyde.

Vi anbefaler dog stadig, at forbrugere selv aflæser måleren løbende og kontakter os ved afvigelser.