Nyt fra vores Facebook

🔴⚫️ REMINDER ⚫️🔴

Husk at generalforsamlingen den 25. marts 2020 er aflyst.
...

1 uge siden

🔴⚫️ REMINDER ⚫️🔴

Husk at generalforsamlingen den 25. marts 2020 er aflyst.

...

2 uger siden

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

DIN FJERNVARMEINSTALLATION

En forudsætning for at du kan opnå den lavest mulige returtemperatur er, at din fjernvarmeinstallation er justeret korrekt.
...

3 uger siden

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

DIN FJERNVARMEINSTALLATION

En forudsætning for at du kan opnå den lavest mulige returtemperatur er, at din fjernvarmeinstallation er justeret korrekt.

🔴⚫️ TILBAGEKALDELSE ⚫️🔴

Grenaa Varmeværk aflyser den indvarslede ordinære generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 - aflysningen sker som konsekvens af risiko for spredning af coronavirus (COVID-19).

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til ordinær generalforsamling.
...

3 uger siden

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

GULVVARME

Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning.
...

4 uger siden

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

GULVVARME

Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning.

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

DET VARME VAND

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55° C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser, og ved lavere temperatur øges risikoen for bakterievækst.
...

1 måned siden

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

DET VARME VAND

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55° C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser, og ved lavere temperatur øges risikoen for bakterievækst.

Billeder og video

Vidste du, at næsten 2 ud af 3 danske husstande har fjernvarme