Nyt fra vores Facebook

⚙ AFBRYDELSE AF VARMEFORSYNING ⚙
I forbindelse med nødvendigt reparationsarbejde på Central Fuglsang afbrydes varmeforsyningen til hele området syd for Ringvejen (Fuglsang-kvarteret, Skov-kvarteret, Hestehaven, Århusvej inkl. sidevejene)

Tirsdag den 17. juli 2018 kl. 8:30 - 16:30.

Tidspunkterne er ca. angivelser, idet uforudsete hændelser kan ændre tidsplanen.
...

1 uge siden

⚙ AFBRYDELSE AF VARMEFORSYNING ⚙
I forbindelse med nødvendigt reparationsarbejde på Central Fuglsang afbrydes varmeforsyningen til hele området syd for Ringvejen (Fuglsang-kvarteret, Skov-kvarteret, Hestehaven, Århusvej inkl. sidevejene)

Tirsdag den 17. juli 2018 kl. 8:30 - 16:30.

Tidspunkterne er ca. angivelser, idet uforudsete hændelser kan ændre tidsplanen.

Grenaa Varmeværk har tilføjet 3 nye billeder.

Så har vi tjekket de to underjordiske tanke på Central Violskrænten grundigt igennem – og de er begge i fin stand. 👍

Denne type enkeltvægget olietank skal inspiceres hvert 10. år for at sikre, at der ikke er utætheder og tæringer indvendigt.

Olieanlægget er samtidig sikret med videoovervågning og alarm.
...

3 uger siden

Så har vi tjekket de to underjordiske tanke på Central Violskrænten grundigt igennem – og de er begge i fin stand. 👍

Denne type enkeltvægget olietank skal inspiceres hvert 10. år for at sikre, at der ikke er utætheder og tæringer indvendigt.

Olieanlægget er samtidig sikret med videoovervågning og alarm.

PRISEN ER NU SÆNKET 👍
Nu er prisnedsættelsen en realitet – siden fredag d. 15.06.18 har hver MWh, du bruger i dit hjem, været 85 kroner billigere.

Du vil lægge mærke til prisnedsættelsen på opkrævningen for rate 3, som betales den 2. juli 2018.

Det nye takstblad kan ses på vores hjemmeside: www.grenaa-varmevaerk.dk/selvbetjening/downloads/
...

4 uger siden

PRISEN ER NU SÆNKET 👍
Nu er prisnedsættelsen en realitet – siden fredag d. 15.06.18 har hver MWh, du bruger i dit hjem, været 85 kroner billigere. 

Du vil lægge mærke til prisnedsættelsen på opkrævningen for rate 3, som betales den 2. juli 2018.

Det nye takstblad kan ses på vores hjemmeside: https://www.grenaa-varmevaerk.dk/selvbetjening/downloads/

Billeder og video

Vidste du, at næsten 2 ud af 3 danske husstande har fjernvarme