Nyt fra vores Facebook

...

4 uger siden

🔴⚫️ INFORMATION ⚫️🔴

Grenaa Varmeværk har tilsat sporstoffet Uranin (grønt fluorescerende farvestof) i fjernvarmevandet.
Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din autoriseret VVS-installatør.
...

1 måned siden

🔴⚫️ INFORMATION ⚫️🔴

Grenaa Varmeværk har tilsat sporstoffet Uranin (grønt fluorescerende farvestof) i fjernvarmevandet. 
Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din autoriseret VVS-installatør.

🔴⚫️ REMINDER ⚫️🔴

Husk at generalforsamlingen den 25. marts 2020 er aflyst.
...

2 måneder siden

🔴⚫️ REMINDER ⚫️🔴

Husk at generalforsamlingen den 25. marts 2020 er aflyst.

...

2 måneder siden

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

DIN FJERNVARMEINSTALLATION

En forudsætning for at du kan opnå den lavest mulige returtemperatur er, at din fjernvarmeinstallation er justeret korrekt.
...

2 måneder siden

🔴⚫️ GODE RÅD ⚫️🔴

Hvad kan du selv gøre for din varmeøkonomi ?

DIN FJERNVARMEINSTALLATION

En forudsætning for at du kan opnå den lavest mulige returtemperatur er, at din fjernvarmeinstallation er justeret korrekt.

🔴⚫️ TILBAGEKALDELSE ⚫️🔴

Grenaa Varmeværk aflyser den indvarslede ordinære generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 - aflysningen sker som konsekvens af risiko for spredning af coronavirus (COVID-19).

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til ordinær generalforsamling.
...

2 måneder siden

Billeder og video

Vidste du, at næsten 2 ud af 3 danske husstande har fjernvarme