Flisværket bygges selvfølgelig færdigt trods problemer hos kedelleverandør

  • 0
  • juli 27, 2017

Flisværket bygges selvfølgelig færdigt trods problemer hos kedelleverandør

Driftsforsinkelse, men vi skal nok holde varmen

Direktør Søren Gertsen forsikrer, at problemerne hos Weiss ikke kommer til at koste penge for varmeværkets andelshavere. “Vi har sikret os gennem forskellige garantier og betaling i rater, og Weiss har kun fået penge for det, de har leveret. Vi har i forvejen rigelig kapacitet til at producere den nødvendige varme, også selvom det nye flisværk ikke kommer i drift først i det nye år, så ingen kommer til at fryse af den grund.”

 Alt andet kører planmæssigt

“Nu kan vi få færdiggjort bygningen, og det går oven i købet nemmere, mens arbejdet på varmekedlerne ligger stille,” konstaterer Søren Gertsen. “Akkumuleringstanken er allerede færdiggjort, og selve transmissionsledningen mellem flisværket og Energivej er tæt på at være færdig. Alt andet kører altså efter tidsplan og budget.”

 Afklaring i august

Direktøren forklarer, at enten fortsætter Weiss eller også færdiggør Grenaa Varmeværk, som bygherrer, kedelentreprisen indenfor den resterende del af det afsatte budget. “Vi har bedt skifteretten hurtigst muligt af give os besked på, om Weiss kan overholde den indgåede kontrakt eller ej. Der er indkaldt til et møde i skifteretten den 16. august, og jeg forventer senest på det møde at få en indikation af, om selskabet videreføres eller ej. Derfor regner jeg med, at vi i løbet af august kan have en revideret tidsplan parat.