Forbrændingen lukker og slukker

  • 0
  • maj 9, 2018

Forbrændingen lukker og slukker

Vi har nu sagt farvel til Grenaa Forbrænding på Kalorievej 9. Vi har brændt det sidste affald og ryddet stedet, så det er klar til at blive fjernet.

Stor tak til medarbejderne

Vi skylder en stor tak til vores medarbejdere på Forbrændingen, som i sidste halvdel af april stod for at lukke og slukke anlægget. Det sidste affald blev brændt af medio-april, og den 30. april var vores medarbejdere klar til at dreje nøglen helt.

Historien om Grenaa Forbrænding

Grenaa Forbrænding har leveret varme til Grenaas borgere siden 1981, hvor affaldsovnen for første gang blev taget i brug. Forbrændingsanlægget blev oprindeligt etableret med to formål. Dels at bortskaffe affald fra den daværende Grenaa Kommune og dels at producere fjernvarme, der ellers tidligere udelukkende havde været produceret på olie.

I vinterperioden, hvor affaldsmængden er mindst, var anlæggets kapacitet  i en lang periode tilstrækkelig til at aftage næsten hele den samlede mængde affald fra det meste af Djursland. Om sommeren, hvor affaldsmængden var større på grund af bl.a. turister, blev den overskydende mængde deponeret på lodsepladsen.