Udskydelse af generalforsamlingen 2021

  • 0
  • april 12, 2021

Udskydelse af generalforsamlingen 2021
Grenaa Varmeværk har, på baggrund af corona-situationen og anbefalingerne fra myndighederne, valgt at udskyde den ordinære generalforsamling, der ifølge vedtægterne skulle være afholdt inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen udskydes, indtil forsamlingsforbuddet og myndighedernes sundheds- og sikkerhedsmæssige retningslinjer giver mulighed for at afvikle den ordinære generalforsamling.
Der vil ske indkaldelse i overensstemmelse med vedtægternes §10, når forholdene er til det, dog skal der igen i år forventes, at generalforsamlingen bliver afholdt med reduceret beretning og uden efterfølgende forplejning.

 

 

Udskydelse af generalforsamlingen betyder:

  • Nuværende bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen er afholdt, og der på denne bliver valgt kommende bestyrelse jf. vedtægternes §11.
  • Nuværende bestyrelse sikrer, at alle myndighedskrav fortsat overholdes.
  • Nuværende bestyrelse og ledelse af selskabet sikrer, at der fortsat kan leveres varme og varmt vand til vores kunder.
  • Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 86 32 17 44.