Dagsorden til ordinær generalforsamling

  • 0
  • maj 25, 2021

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 14. juni 2021, kl. 18.30 på Energivej 6, Grenaa.
Fristen for tilmelding til generalforsamling var mandag den 7. juni 2021.

Læs dagsorden her