Legionella

  • 0
  • juli 30, 2019

Boom i legionella-tilfælde

Legionellabakterier ses oftest i institutioner med store varmtvandsbeholdere, men de kan også forekomme i dit private varmtvandsanlæg.

Sommerens varme giver gode levevilkår for legionella-bakterien, som lever i vandet.

Antallet af danskere der rammes af den livstruende legionella-sygdom er steget markant de senere år.

Indholdet af legionella-bakterier har som sådan ikke noget at gøre med kvaliteten af det vand, der leveres, men hænger sammen med varmtvandsanlægget, vandets temperatur og forbrugsniveau.

Legionella sygdommen opstår typisk under brusebad, når man indånder forstøvet vand, som er forurenet med legionella-bakterien.

Du kan derfor forebygge meget, ved selv at sikre følgende:

  1. Sørg for at vandet i din varmtvandsbeholder er mindst 60°C. Men ikke langt over, da vandtemperaturer over 60° C giver øget kalkudfældning i installationerne og risiko for at skolde sig.
  2. Når du åbner for det varme vand, skal temperaturen nå op på minimum 50°C, som bør opnås i løbet af 10-20 sekunder. Tjek med et termometer.
  3. Dit kolde vand bør være under 12 grader.
  4. Hvis det er længe siden, du har brugt vand, så lad vandet løbe et par minutter, inden du bruger det.
  5. Sørg evt. for, at bruseslangen tømmes for vand efter brug – evt. ved at lægge den ned på gulvet.
  6. Rengør og desinficer dit brusehoved jævnligt.
  7. Hvis du har gamle rør eller vandhaner, der ikke bruges, bør du få dem fjernet.

 

Læs mere her