Maskinmesteraspiranter på besøg

  • 0
  • marts 9, 2018

Gavin, Alexander, Troels og Christoffer fik en uventet spændende oplevelse på Grenaa Varmeværk på en dag, hvor der var fuld tryk på kedlerne og isenkrammet blev testet.

Onsdag den 28. februar havde Grenaa Varmeværk besøg af fire studerende fra Aarhus Maskinmesterskole, som sammen skulle skrive projektopgave om forskellige kedeltyper. Vi gav dem derfor en rundvisning på vores anlæg.

På rundtur i Grenaa

De fire studerende blev først rundvist af Anders på Central Bredstrup, hvor de fik fremvist tre stk. 10 MW oliekedler med rotationsbrændere.

Efterfølgende var de på besøg på det nye flisværk. Her fremviste Klaus de to nye 15 MW fliskedler med økonomiser, flyveaskefilter og skrubbertårne, samt de endnu ikke idriftsatte varmepumper.

Til slut var de på besøg på forbrændingsanlægget, hvor Arne viste rundt. Her havde især ovnen og kedlen deres interesse.

Inspiration til fremtidige projekter

Søren og Anders gav dem også inspiration til eventuelt senere at lave et projekt med en lille ca. 3 MW biokedel. Her kan de tage dele af værkets sommerlast samt spidslasten på ekstra kolde vinterdage, som bl.a. denne besøgsdag, hvor vi havde produktionsrekord på 58 MW.