Nedlæggelse af oliekedel

  • 0
  • oktober 30, 2019

Nedlæggelse af oliekedel

På Bredstrup centralen har Grenaa Varmeværk haft 2 oliekedler til spids- og reservelast. Det er heldigvis meget sjældent, at vi anvender kedlerne. Med opførelsen af flisværket har den ene kedel været helt overflødig. Til trods for at kedlen ikke blev brugt, så har der alligevel været en del omkostninger forbundet med den. Vi har derfor besluttet at nedlægge den ene kedel. JATOB v./ Orla’s Produktforretning har stået for arbejdet med at få kedlen nedtaget og bortskaffet.