Distribution/varmetal april 2022

1. maj 2022

Distribution/varmetal april 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i april 2022: 15.153 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med april er 78.599 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 83.081 MWh.

April måneds graddage var 281,3
Graddagene for april et normalår er 311,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 1.422,2

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.760,0