Distribution/varmetal august 2022

1. september 2022

Distribution/varmetal august 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i august 2022: 4.806 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med august er 104.028 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 109.956 MWh.

August måneds graddage var 3,3
Graddagene for august et normalår er 18,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 1.602,0

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.012,0