Distribution/varmetal december 2021

1. januar 2022

Distribution/varmetal december 2021

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2021: 25.148 MWh.

Den samlede distribution for 2021 til og med december er 171.944 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2020 var 153.077 MWh.

December måneds graddage var 376,9
Graddagene for november et normalår er 461,0

De samlede akkumulerede graddage for 2021 er 2.746,2

Akkumulerede graddage for et normalår er 3.112,0