Distribution/varmetal december 2022

1. januar 2023

Distribution/varmetal december 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i december 2022: 24.112 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med december er 160.883 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 171.944 MWh.

December måneds graddage var 459,9
Graddagene for november for et normalår er 461,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 2.547,7

Akkumulerede graddage for et normalår er 3.112,0