Distribution/varmetal februar 2022

1. marts 2022

Distribution/varmetal februar 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i februar 2022: 20.331 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med februar er 43.409 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 48.307 MWh.

Februar måneds graddage var 358,5
Graddagene for februar et normalår er 486,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 759,1

Akkumulerede graddage for et normalår er 1005,0