Distribution/varmetal juli

1. august 2022

Distribution/varmetal

Grenaa Varmeværks distribution var i juli 2022: 5.100 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med juli er 99.222 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 104.382 MWh.

Juli måneds graddage var 10,1
Graddagene for juli et normalår er 22,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 1.598,7

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.994,0