Distribution/varmetal maj 2022

1. juni 2022

Distribution/varmetal maj 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2022: 9.157 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med maj er 87.756 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 94.435 MWh.

Maj måneds graddage var 128,1
Graddagene for maj et normalår er 154,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 1.550,3

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.914,0