Distribution/varmetal marts 2022

1. april 2022

Distribution/varmetal marts 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i marts 2022: 20.037 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med februar er 63.446 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 67.833 MWh.

Februar måneds graddage var 381,8
Graddagene for februar et normalår er 444,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 1.140,9

Akkumulerede graddage for et normalår er 1.449,0