Distribution/varmetal september 2022

1. oktober 2022

Distribution/varmetal september 2022

Grenaa Varmeværks distribution var i september 2022: 6.953 MWh.

Den samlede distribution for 2022 til og med september er 110.981 MWh.
Den samlede distribution for samme periode i 2021 var 116.852 MWh.

September måneds graddage var 84,5
Graddagene for september et normalår er 91,0

De samlede akkumulerede graddage for 2022 er 1.686,5

Akkumulerede graddage for et normalår er 2.103,0