Prisen fra 1. januar 2023

2. november 2022

Grenaa Varmeværk har, på baggrund af udmeldte prisstigninger fra vores leverandører, udarbejdet et foreløbigt budget for 2023, der viser, at varmeprisen for 2023 stiger. Prisstigningen er varslet den 22.09.2022.

Det betyder, at den variable takst stiger fra kr. 257,50 pr. MWh til kr. 325,00 pr. MWh incl. moms, samtidig stiger effektbidraget fra kr. 23,75 pr. m2 til kr. 26,25 pr. m2 incl. moms.

For et standardhus (130 m2, 18,1 MWh og en varmemåler) udgør stigningen ca. 18 % svarende til ca. kr. 129,00 pr. måned.