Den fælles varmelevering

55 år med varme

Grenaa Varmeværk A.m.b.A har leveret varme i 55 år. Vi forsyner 5.300 andelshavere. Vores årlige varmesalg på et “normalt år” er 146.000 MWh. Vi har i en årrække haft stabile varmepriser, som hører til blandt de laveste i landet. I 2014 stod vores solvarmeanlæg klar. Det producerer ca. 5 pct. af vores varme.

Vi er ejet af vores forbrugere

Grenaa Varmeværk er forbrugerejet, så der er ingen, som skal tjene på leveringen af den fælles varme, og et evt. overskud tilbageføres til forbrugerne. Det var en fremtidsorienteret beslutning, der blev vedtaget med etableringen af Grenaa Varmeværk A.m.b.A, men også fusionen med de tre øvrige varmeværker, Sønden Å, Søndre Skole og Fuglsang i 1991 har været afgørende for varmeværkets stabilitet i dag og en medvirkende årsag til ensartede priser i hele byen.

signatur_kentsoelberg

kent-solberg

50 års jubilæumskatalog

Udgivet i forbindelse med selskabets 50-års jubilæum 4. august 2010

Læs kataloget

Sammendrag af årsrapport 2016

Årsrapporten for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 2016

Læs årsrrapporten

Komplet årsrapport 2016

Årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Grenaa Varmeværk.

Læs regnskabet

Generalforsamling 2017

Vi afholdte generalforsamling d. 29.03.2017.
Læs referatet af den ordinære generalforsamling 2017 i Kulturhuset Pavillonen.

Læs referatet

Billeder og video

Vidste du, at næsten 2 ud af 3 danske husstande har fjernvarme