Bestyrelse

Kent Soelberg
Formand
Tommy Søholm
Bestyrelesmedlem
Henrik H. Jordalen
Næstformand
Anders Lisvad
Bestyrelsesmedlem
Henrik Møller
Bestyrelsesmedlem
Valdemar Haumand
Bestyrelsesmedlem
Gert Laursen
Bestyrelsesmedlem

Vidste du, at fjernvarmesystemet er baseret på tre hoveddele: produktion, distribution og husinstallation