Priser

Billig varme

Grenaa Varmeværk er forbrugerejet – derfor er det vores pligt at varetage den brede interesse for at optimere den daglige drift, således at alle forbrugere kan få så billig varme som muligt.

Derfor er det desværre nødvendigt at pålægge gebyrer på visse ydelser og services, således at det er den enkelte forbruger, der selv betaler for den ekstra ydelse.

På denne side finder du:

 • Årlige driftsudgifter
 • Renter og gebyrer
 • Tilslutningsbidrag

4 acontorater om året

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. opkræver årligt 4 acontorater. Raterne forfalder den 1. hverdag i månederne: Februar – April – Juli – Oktober

Opkrævningerne udsendes ca. 6 dage før forfaldsdato, eller de fremgår af din betalingsoversigt fra Nets (PBS).

billig-varme

Årlige driftsudgifter

Abonnementsbidrag

 • Målerleje: 750,00 kr.  pr. måler.
 • Bimåler: 500,00 kr. pr. måler.
  (Betales kun, såfremt varmeværket vedligeholder opsatte bimålere)
 • Effektbidrag: 21,25 kr. pr. m2.
  (Der betales pr. m2 bolig- og/eller erhvervsareal (incl. opv. kælderarealer)

Hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom, ydes 50% rabat på investeringsbidrag.

Forbrugsbidrag

 • Forbrugsbidrag: 412,00 kr. pr. MWh.

Alle bidrag er incl. moms.
(Årlige driftudgifter opkræves over 4 rater – og betales 1. hverdag i februar, april, juli og oktober).

fjernvarme grenaa

Renter og gebyrer 2019

Renter

priser_fjernvarme

Ved for sen indbetaling beregnes renter (rentesatsen udgør Danmarks Nationalbanks officelle udlånsrente +  et tillæg på 8 %).

Årsafkøling

Forbrugere med et tilsluttet areal under 1.500 m2.

 • Regulering for årsafkøling under 35°C sker i henhold til gældende bestemmelser. Varmeværket vil, overfor de andelshavere der ikke har opnået en årsafkøling på mindst 26°C, opkræve ekstrabetaling for levering af varme.
 • Ekstrabetalingen vil blive beregnet på grundlag af 1% pr. manglende grads afkøling fra 26°C og nedefter. Det vil sige, at ekstrabetalingen ikke beregnes fra 35°C, som er målsætningsniveauet, men som nævnt fra 26°C.

Forbrugere med et tilsluttet areal over 1.500 m2. 

 • Ekstrabetaling vil blive beregnet på grundlag af 1% pr. manglende grads afkøling fra 31°C og nedefter.

Der henvises i øvrigt til § 8 i “Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

Gebyrer

1. rykkerskrivelse kr. 100,00
2. rykkerskrivelse kr. 100,00
Lukkegebyr kr. 375,00
Afdragsordning kr. 100,00
Inkassogebyr kr. 100,00
Ovennævnte gebyrer er momsfrie.
Flyttegebyr, selvaflæsning kr.   81,25
Flyttegebyr, aflæsningsbesøg kr. 337,50
Fogedforretning, udkørende kr. 412,50
Nedtagning af måler kr. 750,00
Genetablering af måler kr. 750,00
Genoplukning inden for normal   åbningstid kr. 468,75
Selvaflæsningskort, rykker kr.   81,25
Aflæsningsbesøg kr. 337,50
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 250,00
Udskrift af regningskopi kr.   43,75
Målerundersøgelse på stedet kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 206,25
Ovennævnte gebyrer er incl. moms.

Takstblad

Se det anmeldte takstblad for 2019 her

Pris for tilslutningbidrag 2019

Investeringsbidrag

Afgiftspligtigt bolig- og/eller erhvervsareal til og med 150 m2 iflg. BBR:

 • Fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse
Kr. 22.500,00 pr. hus
 • Kæde-/rækkehuse
Kr. 15.000,00 pr. hus
 • Etageboliger
Kr. 11.250,00 pr. bolig
 • Ældreboliger
Kr. 9.000,00 pr. bolig
 • Ungdomsboliger
Kr. 4.500,00 pr. bolig
 • Erhvervs-/industriejendomme og institutioner
Kr. 22.500,00 pr. ejendom

Tillæg for arealer over 150 m2 bolig og eller erhvervsareal beregnes efter nedenstående skala.

0 m2 – 150 m 100% grundtakst  + 0,00%
150 m2 – 300 m2 100% – af 150 m2 + 0,60% pr. m2 af resten
300 m2 – 450 m2 190% – af 300 m2 + 0,50% pr. m2 af resten
450 m2 – 600 m2 265% – af 450 m2 + 0,40% pr. m2 af resten
600 m2 – 750 m2 325% – af 600 m2 + 0,30% pr. m2 af resten
750 m2 – 900 m2  370% – af 750 m2  + 0,20% pr. m2 af resten
over         900 m2 400% – af 900 m2  + 0,10% pr. m2 af resten

Hvis et nyopført hus kan klassificeres som et lavenergihus (BR18), efter de til enhver tid gældende regler herom, ydes 50% rabat på investeringsbidrag.

Alle bidrag er incl. moms

Stikledningsbidrag

Beregningsgrundlag er opmålt stikledning på ejendommens areal: kr. 1.010,00 pr. meter. Såfremt der ønskes sokkelindføring, hvor der er mulighed for skabsindføring, opkræves et engangsbeløb på kr. 625,00.

Betaling

Tilslutningsbidrag erlægges kontant inden etablering af stikledning påbegyndes. Alle bidrag er incl. moms.

Vidste du, at fjernvarmesystemet er baseret på tre hoveddele: produktion, distribution og husinstallation