Opførelsen af nyt solvarmeanlæg

  • 0
  • februar 22, 2019

Opførelsen af Grenaa Varmeværks solvarmeanlæg løber planmæssigt. Teknikhuset, samt det tekniske anlæg står færdigt. Akkumuleringstanken står færdig i fuld højde og er blevet isoleret og beklædt med facadeplader. Akkumuleringstanken er med sine 4.500 kubikmeter magen til den, vi har ved flisværket. Den kan rumme mere end dobbelt så meget energi som akkumuleringstanken, vi har til det nuværende solvarmeanlæg. De i alt 1.440 solpaneler er sat op, og der er vand på anlægget.

Vi venter spændt på, at vi i løbet af de næste dage vil få overdraget nøglerne og dermed også driften på solvarmeanlægget. Så kan vi håbe på et solrigt forår og ikke mindst en varm og solrig sommer, så vi kan se vores anlæg i fuld produktion.