Optænding af første kedel på flisværket

  • 0
  • januar 10, 2018
Optænding kedel 1

Optænding af første kedel på flisværket

Fredag den 5. januar 2018 var en stor dag for Grenaa Varmeværk og alle de involverede håndværkere på flisværket. På spejdermanér tændte bestyrelsesformand Kent Soelberg og direktør Søren Gertsen op i fliskedlen med håndkraft. Optændingen er et af de sidste skridt mod et fuldt fungerende flisværk.

Over de næste dage bliver kedlen håndfodret, hvor vores medarbejdere løbende vil fylde brænde i kedlen. Det sker for at sikre, at murværket er helt tørt inden der for alvor tændes op. Murværket er det, der holder på varmen og kan risikere at flække, hvis der tændes for hurtigt op.

De næste dage overvåger vi kedlen med fysisk personale 24 timer i døgnet, da anlægget endnu ikke er godkendt til at være vagtfrit. Derudover er der muret sensorer ind i murværket, som sikrer at opvarmningen foregår korrekt.

Når kedlen kører på fuld kapacitet, kan den producere 18 MWh pr. time, hvilket svarer til en husstands årsforbrug.