Download vores materiale

Energispareindsatsen

Fjernvarmeselskaberne i Danmark er underlagt en politisk aftale af den 16. december 2016. Aftalen betyder, at alle fjernvarmeselskaber skal yde en konkret indsats, der medvirker til realiseringen af energibesparelser hos slutforbrugeren. Det skal ske gennem rådgivning, faglig bistand eller finansiel bistand, herunder tilskud til gennemførsel af energibesparelser.

For at kunne leve op til kravet fra energistyrelsen har Grenaa Varmeværk A.m.b.A. valgt at tilbyde tilskud til flere tiltag.

Hvordan skal du forholde dig

For at modtage tilskud overdrager man retten til indberettelsen af energibesparelserne til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. ved en skriftlig aftale.

Du skal altid henvende dig til Grenaa Varmeværk A.m.b.A inden du/håndværkeren går i gang med tiltaget, dvs. allerede i planlægningen af projektet.

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. forbeholder sig, i henhold til aftalen, retten til at kræve dokumentation for at energisparetiltagene er fortaget i form af kopi af faktura, samt andet dokumentation som for eksempel billeddokumentation, samt stikprøvevis med besøg på adressen.

Forårsmesse 2017

Diverse

Energispareindsatsen – økonomien

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har et energisparekrav på 5.528 MWh for 2019.

Prisen på tilskuddet er 0,32 kr. pr. kWh.

Vidste du, at spildvarme fra industri, raffinaderier o.lign og geotermi kan anvendes som energikilde til fjernvarme