Download vores materiale

Energispareindsatsen

Fjernvarmeselskaberne i Danmark er underlagt en politisk aftale af den 16. december 2016.

For at kunne leve op til kravet for 2020 fra energistyrelsen har Grenaa Varmeværk A.m.b.A. valgt at opføre et varmepumpeanlæg, som forventes at være færdigt sensommeren 2020.

Forårsmesse 2017

Diverse

Energispareindsatsen – økonomien

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har et energisparekrav på 5.528 MWh for 2019.

Vidste du, at spildvarme fra industri, raffinaderier o.lign og geotermi kan anvendes som energikilde til fjernvarme