Find svar på langt de fleste ting uanset tid og sted

Graddage

Graddage er udtryk for periodens behov for rumopvarmning Graddagsopgørelsen og omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C. Skemaet er udarbejdet efter opgørelser fra Dansk Teknologisk Institut.

Graddage er defineret som differensen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur målt over et døgn.

Emission udledning

Grenaa Varmeværks emission udledning 2021

Emission pr. solgt MWh: g/MWh.:

CO2 (Kuldioxid – drivhusgas)                 24.654 g/MWh
CH4 (Metan – drivhusgas)                        32 g/MWh
N2O (Lattergas – drivhusgas)                  12 g/MWh
Drivhusgasser i alt (CO2-akvivalent)    28.877 g/MWh
SO2 (svovldioxid)                                         32 g/MWh
NOx (Kvælstofilter)                                      266 g/MWh
CO (Kulilte)                                                      690 g/MWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)           21 g/MWh
Partikler                                                            55 g/MWh

Solvarmeanlæg

Se den aktuelle produktion for Grenaa Varmeværk’s Solvarmeanlæg på hjemmesiden: solvarmedata.dk
solvarme1

Graddage skema

Måned Normal år 2018 2019 2020 2021 2022
Januar 519,0 428,5 460,1 354,2 489,2 400,6
Februar 486,0 482,5 337,9 346,8 455,8 358,5
Marts 444,0 504,9 342,4 362,4 380,4 381,8
April 311,0 222,4 232,5 243,5 306,3 281,3
Maj 154,0 48,7 173,1 171,4 174,0
Juni 58,0 6,5 9,2 21,4 8,2
Juli 22,0 0,0  17,7 36,5 0,0
August 18,0 11,9 6,3 9,8 20,9
September 91,0 64,2 84,4 64,0 59,6
Oktober 207,0 188,2 210,0 179,7 183,7
November 341,0 312,4 303,1 265,4 291,2
December 461,0 383,6 367,2 378,0 376,9
I alt 3.112,0 2.653,8 2.543,9 2.433,1 2.746,2  1.422,2

Vidste du, at Danmark har en årlig fjernvarmeeksport, der udgør mere end 4 mia. kr.