Find svar på langt de fleste ting uanset tid og sted

Graddage

Graddage er udtryk for periodens behov for rumopvarmning Graddagsopgørelsen og omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C. Skemaet er udarbejdet efter opgørelser fra Dansk Teknologisk Institut.

Graddage er defineret som differensen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur målt over et døgn.

Emission udledning

Grenaa Varmeværks emission udledning 2017

Emission pr. solgt MWh: Kg/MWh.:

CO2 kg. i alt 6,748

NOx kg. i alt 0,007

SO2 kg. i alt 0,002

Solvarmeanlæg

Se den aktuelle produktion for Grenaa Varmeværk’s Solvarmeanlæg på hjemmesiden: solvarmedata.dk
solvarme1

Graddage skema

Måned Normal år 2014 2015 2016 2017 2018
Januar 519,0 467,2 430,1 506,4 480,5 428,5
Februar 486,0 356,6 414,1 405,7 406,6 482,5
Marts 444,0 321,7 367,1 387,8 357,0 504,9
April 311,0 217,6 262,1 282,2 290,7 222,4
Maj 154,0 130,3 179,5 94,3 126,1 48,7
Juni 58,0 37,2 78,6 22,5 37,9 6,5
Juli 22,0 4,5 23,2 12,1 18,7 0,0
August 18,0 37,8 2,7 18,8 9,4 11,9
September 91,0 60,8 82,7 23,0 84,2 64,2
Oktober 207,0 143,0 211,9 232,7 175,6 188,2
November 341,0 263,4 275,4 358,6 325,5 312,4
December 461,0 421,5 314,3 371,0 393,9
I alt 3.112,0 2.461,6 2.641,7 2.715,1 2.706,1

Vidste du, at Danmark har en årlig fjernvarmeeksport, der udgør mere end 4 mia. kr.