Emission (udledning)

Grenaa Varmeværks emission i 2021

Emission pr. solgt MWh: g/MWh.:

 CO2 (Kuldioxid – drivhusgas)  24.654 g/MWh
 CH4 (Metan – drivhusgas)  32 g/MWh
 N2O (Lattergas – drivhusgas)  12 g/MWh
 Drivhusgasser i alt (CO2-akvivalent)  28.877 g/MWh
 SO2 (svovldioxid)  32 g/MWh
 NOx (Kvælstofilter)  266 g/MWh
 CO (Kulilte)  690 g/MWh
 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)  21 g/MWh
 Partikler  55 g/MWh