Skift til ny stikledning

  • 0
  • maj 9, 2018

Skift til ny stikledning

Nogle gange bliver vi kontaktet af forbrugere, som skal bygge nyt hus på deres grund eller renovere det eksisterende hus. Denne proces vil vi nemlig gerne være en del af, da det giver os mulighed for at udskifte stikledningerne til fjernvarmen.

Med fra start

Når vi er med helt fra starten af byggeprocessen, kan vi sørge for at lukke den gamle stikledning af og montere en ny, når byggeriet er nået dertil. På den måde sikrer vi, at vi ikke skal ind og skifte en gammel stikledning om 5-10 år, fordi den er gået i stykker. Det kan ofte gå ud over f.eks. indkørsler, som vi må brække op og lægge igen. Det kan være en stor og dyr proces.

Nybyg på Primulavej

Senest har vi været forbi Primulavej, hvor en forbruger bygger nyt hus. Her er allerede installeret fjernvarme. Inden de begyndte at grave og bygge op, fik vi revet de gamle ledninger op. Nu har vi så tilsluttet en ny stikledning til grunden, så fjernvarmen er klar til det nye hus.