Sporstoffet uranin

Sporstoffet uranin

  • 0
  • november 12, 2018

Grenaa Varmeværk tilsætter uranin

Grenaa Varmeværk tager løbende tiltag til at formindske vandtab. Som led i søgningen efter eventuelle utætheder, har varmeværket den 13. november 2018 tilsat fjernvarmevandet godkendt grønt fluorescerende farvestof – sporstoffet uranin.

Såfremt dit brugsvand til bad/husholdning m.v. farves grønt eller andet udsivende vand er farvet grønt, bedes du kontakte varmeværket eller din aut. Vvs-installatør. (Synlige gennemsigtige fjernvarmerør/gulvvarmerør vil også tiltage den grønne farve, som fjernvarmevandet har fået, hvilket er OK).