Stor glæde over fjernaflæste målere

  • 0
  • december 15, 2017
Fjernaflæste målere

Stor glæde over fjernaflæste målere

I administrationsbygningen for varmeværket, har julestemningen bredt sig ekstra hurtigt i år. Det er blandt andet fordi alle årsaflæsninger er sket elektronisk.

Sidste års procedure så noget anderledes ud, hvor sidste uge i november handlede om at få udskrevet aflæsningskort, der skulle pakkes og afleveres rundt om i hele Grenaa. Dernæst modtog vi aflæsningerne enten via vores hjemmeside eller med posten. Det tog os cirka 4-5 dage at få alle aflæsninger indtastet korrekt og få fulgt op på de aflæsninger, vi ikke havde modtaget. Sådan fortsatte det, indtil alle årsaflæsninger var i hus.

I år går det væsentligt nemmere. Nu trykker vi på en knap, og så får vi aflæsningerne elektronisk. Udover at det effektiviserer vores arbejdsgang, så er vi rigtig glade for, at vores forbrugere slipper for at skulle aflæse selv. Derudover sikrer den elektroniske aflæsningsmetode, at vi løbende kan finde fejl i ledningsnettet hele året, hvor der tidligere kunne gå betydeligt længere tid. Vi har også eForsyning – under selvbetjening, samt en app til smartphones – som er et fantastisk værktøj til vores forbrugere, hvor de blandt andet kan følge deres forbrug i forhold til det forventet, se daglige aflæsninger og tidligere årsopgørelser og andre dokumenter.

Fjernaflæsningen er vist det man kan kalde en win-win situation.