Tilslutning af nye fjernvarmeforbrugere

  • 0
  • november 24, 2021

Tilslutning af nye fjernvarmeforbrugere

Grenaa Varmeværk tilslutter løbende nye fjernvarmeforbrugere, det kan være ældre huse såvel som nybyggeri.
Her ses tilslutning af et nybyggeri, hvor Grenaa Varmeværk graver en rende (ca. 1 m dyb) til rørene, udfører murgennemføringen og lægger fjernvarmerørene i jorden. Samtidig med, at stikledningen lægges ind i huset, kan VVS-installatøren udføre de indvendige arbejder. Når fjernvarmen er tilsluttet, indregulerer VVS-installatøren anlægget samt trykprøver og færdigisolerer rørene. VVS-installatøren færdigmelder det afsluttede arbejde, hvorefter Grenaa Varmeværk opsætter fjernvarmemåleren.

Som fjernvarmeforbruger er der minimum af vedligeholdelse –  desuden får man en billig og sikker varme.