Træder tilbage efter 28 år.

  • 0
  • april 20, 2019

Bestyrelsesmedlem siger farvel

Efter 28 år som bestyrelsesmedlem i Grenaa Varmeværk har Mogens Jensen valgt at træde tilbage.

“Det har været en fornøjelse at være med” siger Mogens Jensen efter generalforsamlingen onsdag den 27. marts, som var Mogens’ sidste som bestyrelsesmedlem. Mogens Jensen blev udpeget til bestyrelsen ved det gamle Fuglsangværk i 1991 og var derfor med, da Grenaa Varmeværk (indre by) fusionerede med de tre øvrige varmeværker; Søndenå, Søndre Skole og Fuglsang.

“Mit vigtigste mål med bestyrelsesarbejdet i de første år var prisen og især ensartede priser i hele byen. Det var ikke tilfældet inden fusionen, men netop en af grundene til at en fusion kom på tale” forklarer Mogens, om den første tid i bestyrelsen. Mogens siger videre: “Prisen har været et yderst vigtigt punkt for mig gennem alle årene. Selvsagt skulle varmeforsyningen være stabil, så i prisen skulle der selvfølgelig indregnes løbende vedligehold af både drift og anlæg”.

Mogens Jensen har været med til at sikre en god, billig, grøn og stabil varmeforsyning til Grenaa gennem sine 28 års virke i bestyrelsen, og han siger, at det har været mange gode og spændende år, hvor han har nydt at komme til alle bestyrelsesmøderne. Møderne har været interessante med gode drøftelser og diskussioner med en god omgangstone, bestyrelsesmedlemmerne har respekteret og haft det godt med hinanden.

“Efter de seneste års spændende arbejde med at få solvarmeanlægget i drift, opførelsen af flisværket og senest etableringen af det nye solvarmeanlæg, har jeg valgt, at tiden er kommet for, at jeg træder tilbage og lader nye kræfter komme til” slutter Mogens Jensen og rækker hånden til det nye bestyrelsesmedlem Tommy Søholm. “Tillykke med valget og velkommen til bestyrelsen. Jeg håber, at du bliver lige så glad for at være en del af bestyrelsen, som jeg har været” siger Mogen Jensen smilende til Tommy Søholm.