Transmissionsledning

  • 0
  • maj 11, 2017

Transmissionsledning

I forbindelse med opførselen af vores nye flisværk lægger vi en ny transmissionsledning mellem flisværket og Bredstrup Centralen. Det er fra Bredstrup Centralen at vi fordeler varmen ud til vores andre centraler, som herefter fordeler varmen videre ud til forbrugerne.

Vores arbejde med den nye transmissionsledning gør, at vi må grave den ene vejbane på Bredstrupvej op. Vi har opsat lysregulering på strækningen. Vi skal bede om, at trafikanterne viser hensyn til vejarbejdet og hinanden.

Vi forventer at være færdige med transmissionsledningen i uge 28.