Uændrede priser på fjernvarme i 2017

  • 0
  • januar 5, 2017
Grenaa Varme priser

Vi kan med glæde fortælle vores forbrugere, at der ikke kommer prisstigninger i 2017. Det blev besluttet på vores bestyrelsesmøde den 20. december 2016.

Det er af stor vigtighed for os at kunne tilbyde vores forbrugere stabile priser år efter år.

Forbrugsbidrag for 2017: Kr. 525,00 pr. MWh
Effektbidrag for 2017: Kr. 21,25 pr. m2
Målerleje for 2017: Kr. 750,00 pr. måler

Se hele takstbladet for 2017 her